• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Позакласна робота

Позакласна робота з математики

/Files/images/malyunki/ostorozhno-shkola.jpg

/Files/images/malyunki/Рисунок1.png

Позакласна робота з математики – це заняття, які проводяться в позаурочний час, ґрунтуються на принципі добровільної участі, мають на меті підвищення рівня математичного розвитку учнів і цікавості до предмета за рахунок поглиблення і розширення базового змісту програми. Позакласні заняття можна будувати як на матеріалі, лише посередньо пов'язаному зі шкільною програмою, так і на матеріалі, який безпосередньо межує з темами обов'язкової програми, але не дублює цю роботу, а поглиблює і дещо розширює її.

Позакласна робота з учнями, які виявляють до вивчення математики підвищений інтерес, відповідає наступним виховним цілям:

1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до математики.

2. Розширення і поглиблення знань учнів з програмового матеріалу.

3. Оптимальний розвиток математичних здібностей у учнів і привиття учням певних навичок науково-дослідницького характеру.

4. Виховання високої культури математичного мислення.

5. Розвиток у учнів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною і науково-популярною літературою.

6. Розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення математики в техніці і практиці.

7. Розширення і поглиблення уявлень учнів про культурно-історичну цінність математики, про ведучу роль математичної школи у світовій науці.

8. Виховання у учнів почуття колективізму і вміння поєднувати індивідуальну роботу з колективною.

9. Встановлення більш тісних ділових контактів між викладачем математики і учнями і на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і запитів учнів.

10. Створення активу, здатного надати викладачу математики допомогу в організації ефективного навчання математики всього колективу (допомога у виготовленні наочних посібників, заняттях з невстигаючими, у пропаганді математичних знань серед інших учнів).

В сучасних умовах, на мій погляд, необхідно дійти до кожного учня, створити кожному умови для розвитку індивідуальних здібностей, сформувати в кожному потребу до самовираження. Тим паче, що вік моїх учнів, які навчаються в училище, сприяє тому, щоб викладачі допомагали розкритися кожній особистості. Кожна людина хоче бути значною, соціально самозатвердитися, тому головною метою позакласної роботи - вважаю реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу. Позакласна робота є невід'ємною частиною виховання особистості, до якої я докладаю духовну збагаченість, широкий світогляд, ерудицію, високу моральність, спілкування, здібність впливати на діяльність колективу, не протистояти колективу.

Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення математики на уроках, результати показали, що комп’ютерна підтримка вивчення геометрії захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

Тому, в позаурочний час я також залучаю учнів до підготовки дидактичного матеріалу, заходів позакласної та виховної роботи. Учні з задоволенням працюють на комп’ютерах, з ініціативою і творчо виконують доручення.

Корисна інформація - "Крилаті вислови на уроці математики"

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-18d18ed18e.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0b4d0b48.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0b5d0b58.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0bbd0bbd0bb8.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0bdd0bd8.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0bed0be8.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d0bfd0bf8.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d188d1888.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-1d196d1968.jpg

/Files/images/krilat_vislovi/d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-20d0b0.jpg

Крилаті вислови про Математику

Для шукача істини нема нічого краще самої істини, і не слід нехтувати істиною і звисока дивитися на тих, хто її висловив або передав: істиною нікого не можна принизити – навпаки, істина облагороджує кожного.
Аль-Кінді

З усіх істинних наук, як твердять Арістотель і Авероес, наші математичні науки найістинніші і мають перший ступінь вірогідності, решта природничих наук іде за ними.
ЛI. Пачолі

Ніякої достовірності нема в науках там, де не можна застосувати ні однієї з математичних наук, і в тому, що не має зв'язку з математикою.
Леонардо да Вінчі

Сама лише математика має неспростовні докази, що виходять із необхідних причин. Через це тільки там людина може, спираючись на власні закони цієї науки, підійти до істини.
Р. Бекон

У самій лише математиці є наука і доведення у найточнішому і власному розумінні.
Гросетес

Все має бути доведеним, і при доведенні не можна послуговуватись нічим, крім аксіом і раніше доведених теорем.
Б. Паскаль

У математичних питаннях не можна нехтувати й найменшими похибками.
І. Ньютон

Люди, не знайомі з алгеброю, не можуть уявити собі тих дивних речей, яких можна досягти за допомогою названої науки.
Г. Лейбніц

Саме математика насамперед захищає нас від обману чуттів і вчить, що одна справа —як влаштовані предмети, які сприймаються чуттями, а інша — якими вони здаються; ця наука дає найнадійніші правила; хто керується ними, тому не страшний обман чуттів.
Л. Ейлер

Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить.
М. В. Ломоносов

Перша умова, якої треба дотримуватися у математиці,— це бути точним, друга — бути ясним і, наскільки можливо, простим.
Л. Карно

Математика — цариця всіх наук. її улюблениця — істина, її вбрання — простота і ясність. Палац цієї володарки оточено тернистими заростями, і, щоб досягти його, кожному доводиться пробиратися крізь хащі. Випадковий мандрівник не виявить у палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, що любить істину і загартований в боротьбі з труднощами, і такому, який свідчить про незвичайну схильність людини до заплутаних, але невичерпних і піднесених розумових насолод.
Ян. Снядецький

Передусім... слід зрозуміти поняття, що лежать в основі слів, для того щоб, зводячи до них наші думки, питання, вагання, ми могли обговорювати їх і щоб у нас при нескінченних поясненнях нічого не залишалося нерозв'язаним, або щоб ми не мали порожніх слів.
Епікур

Людям, які бажають йти вірним шляхом, важливо також знати і про відхилення.
Арістотель

...Жартівливі приклади часто мають більше значення, ніж корисні.
М. Штіфель

Розв'язування софізмів, які призводять до абсурдів, для не новачка в математиці повинні бути чудовим засобом перевірки правильності наближення до математичної істини, засобом тренування розуму і удержування міркування й доказів у твердо встановлених межах.
Ж. Віола

Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини — тільки один.
Ж.Ж. Руссо

Будь-який науковий метод має галузь застосованості й джерела помилок. Останні мають бути виключені лише тоді, коли ясні логічні передумови методу.
Я. Вальтер

Кажуть, що посередині між двома протилежними думками лежить істина; Ні в якому разі! Між ними лежить проблема.
Я.В. Гете

Не можна пошкодити істині більше, ніж бажанням побудувати її на хибних умовиводах.
Я. Мопертюї

Математика — дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані, викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність.
Ж. Фабр

Дуже важливо не приймати ніяких припущень без доведення, а ще важливіше не користуватися словами, якщо їм не надано певного смислу.
В. Кліффорд

Дуже помилковою є думка... що строгість в доведенні— це ворог простоти. Численні приклади переконують нас у протилежному: строгі методи є одночасно і найпростішими, і найдоступнішими. Прагнення до строгості саме й приводить до знаходження найпростіших доведень.
Д. Гільберт

З тих пір як почали доводити очевидні твердження, багато з них виявилися хибними.
Б. Рассел

Головна перешкода пізнання істини е не хибність, а подібність до істини.
Л. М. Толстой

Історія помилок людського розуму, можливо, так само важлива, як історія його руху вперед до істини.
Я. Таннері

Доведення, яке не є строгим,— це ніщо.
А. Пуанкаре

У математичній науці все, що не обґрунтовано до кінця, розцінюється як абсолютно необґрунтоване.
С. Я. Хінчин

Для математики характерним є доведення до крайньої межі домінування логічної сили міркування; математик, який, бодай тимчасово, опустить цю схему, взагалі втрачає здатність науково мислити.
О. Я- Хінчин

У математиці немає і не може бути «напівдоведених» і «майже доведених» тверджень: або повноцінність аргументації — така, що ніякі суперечки про правиль­ність доводжуваного твердження вже неможливі, або аргументація взагалі відсутня.
О. Я- Хінчин

У моральному плані математика навчає нас суворо ставитися до того, що стверджується як істина, що висувається як аргумент чи висловлюється як доведен­ня. Математика вимагає ясності понять та тверджень і не терпить ні туману, ні бездоказових заяв.
О. Д. Александров

Математичне доведення наводиться так скрупульозно, що воно стає незаперечним і переконливим для кожного, хто тільки його зрозуміє... Однак строгість математики не абсолютна: вона розвивається, принципи математики не застигли раз назавжди, а рухаються і теж можуть бути і є об'єктом наукових суперечок.
О. Д. Александров

Серед усіх наук математика користується особливою повагою; підставою для цього є та єдина обставина, що її положення абсолютно правильні й незаперечні, в той час як положення інших наук до деякої міри спірні, і завжди є небезпека їх спростування новими відкриттями.
А. Ейнштейн

Ніде, як у математиці, ясність і точність умовиводу не дають змоги замінити відповідь розмовами навколо питання.
О. Д. Александров

Математика навчає точності думки, підкоренню логіці доведень, поняттю строго обґрунтованої істини, а все ж формує особистість, мабуть, більше, ніж музика.
О. Д. Александров

Неспростовність — ім'я твоє, математика. Нехай представник природничих наук задовольняється очевидністю— математикові потрібні докази.
У. В. Куайн

Ми, математики, маємо напрочуд простий критерій істини. Доведення або є, або його немає.
К. Урбанік

У математиці немає авторитетів. Єдиний аргумент істинності — доведення.
К- Урбанік

Поняття істинності майже неминуче потребує абстракції нескінченності вже тому, що правильне математичне висловлювання має бути правильним завжди і всюди.
Ю. І. Манін

Для строгого логіка неповне доведення — взагалі не доведення. І, звичайно, потрібно чітко розмежовувати неповні й повні доведення. Плутати їх одне з одним погано, а ще гірше приймати одне за друге.
Д. Пойа

Потрібно всіма засобами навчати мистецтву доведення, не забуваючи при цьому про мистецтво здогадуватися.
Д. Пойа

Не все на світі просто, але є
Якась закономірність саме в тому,
Що істина раптово постає
Крізь ліс ускладнень, в самому простому.
Віталій Коротич

Фридмонов точечных просторы —
«Ничто», живая кисея,
Конечных с бесконечным спори —
Все грозный вызов Бытия...
Вселенной трепетная лира
Сердца спокойствия лишит,
Загадки парадоксов Мира
Мысль диалектиков решит!
В. С. Шубінський

Математика дає найбільш чисте й безпосереднє переживання істини; на цьому ґрунтується її цінність для загальної освіти людей.
М. Лауе

Строгість у математиці означає насамперед добросовісність і ясність.
Ліпман Бере

Кiлькiсть переглядiв: 2380

Коментарi

 • ТАМІЛА

  2015-11-11 22:23:36

  Дуже цікаві та змістовні заходи....

 • Laire

  2015-11-11 08:12:38

  Спасибо за помощь...

 • Анжеліка

  2015-11-10 21:41:45

  Цікава та хороша робота))).........

 • Анжеліка

  2015-11-10 21:40:52

  Цікава та хороша робота)))......

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.