• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ

/Files/images/malyunki/онищщак.jpg

1. Загальні положення

1.1. Учитель — ключова постать у сучасному навчально-виховно- му процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість освіти, рівень духовної культури суспільства, утвердження де­мократичних принципів та процесів.

1.2. Методична робота вчителя — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдоскона­лення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної ді­яльності.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності вчителя

2.1. Основні завдання вчителя:

 • формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впро­довж життя; формування високого рівня культури, зокрема правової;
 • розвиток здатності до творчої діяльності;
 • готовність до співпраці, толерантність, терпимість до іншої думки;
 • уміння вести діалог, шукати та знаходити розумні компроміси;
 • розвиток здатності до самоорганізації.

2.2. Основні напрями роботи вчителя:

Участь у роботі кафедри вчителів групи споріднених предметів, предметної кафедри, творчих груп учителів, створених з метою реалі­зації програм та проектів, які існують у навчальному закладі:

 • участь у педагогічних радах, педагогічних консиліумах з метою колективного розв’язання педагогічних ситуацій;
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренін- гах, які проводять у навчальному закладі, інших загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 • участь у співбесіді із заступником директора з відповідного на­пряму діяльності, керівником кафедри з питань, які належать до його компетенції;
 • участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.

3. Організація роботи

Учителі планують, координують та затверджують методичну ді­яльність на засіданні : науково-методичної ради навчального закладу, кафедр, творчих груп.

4. Права вчителя

Учитель має право на:

 • вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, що відповідають основним положенням законодавчих документів у сфері освіти та не протирічать основним завданням навчального закладу;
 • самостійний вибір форм та методів підвищення власної фахової майстерності;
 • відрядження та вирішення питання про оплату участі в тренін- гах, семінарах, конференціях, які мають науково-методичний, фахо­вий характер і сприяють підвищенню фахової майстерності;
 • забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасно­му рівні, особистої методичної діяльності, забезпечення необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періодичною пре­сою відповідно до фаху.

5. Обов’язки вчителя

Учитель гімназії зобов’язаний:

 • організувати особисту діяльність з питань удосконалення педа­гогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методич­на робота) через участь у роботі кафедри, творчої групи відповідно до Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля навчального закладу;
 • організувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова, дослідна, проектна, олімпіадна робота, творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості;
 • організувати свою роботу з урахуванням основних завдань ді­яльності навчального закладу, науково-методичної проблеми кафедри, Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізацїї вчите­ля;
 • організувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підви­щення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педа­гогічної діяльності;
 • планувати свою діяльність з урахуванням здоров’я та безпеки життя дітей, заходів із техніки безпеки;
 • надавати методичну, фахову допомогу молодим спеціалістам.

6. Документація

Учитель має створити власне портфоліо, до якого потрібно вклю­чити:

 • методичну картку як результат фахової методичної роботи;
 • сценарії урочних та позаурочних навчальних і виховних заходів;
 • тексти особистих видань, публікацій тощо;
 • тестові матеріали.

7. Керівництво методичною діяльністю вчителя

Методичною діяльністю вчителя керують заступник директора на­вчального закладу з відповідного напряму діяльності, керівник кафе­дри, відповідальний за організацію роботи творчої групи.

Кiлькiсть переглядiв: 2199

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.